معرفی خوابگاه های غیردولتی فاقد مجوز به پلیس

نسخه مناسب چاپSend by emailنسخه PDF

 عباس قنبری در بخشنامه ای به معاونان دانشجویی و روسای شورای نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه ها اعلام کرد: در راستای اجرای دستورالعمل تاسیس و اداره خوابگاه های دانشجویی غیردولتی و تداوم ساماندهی و نظارت بر این مراکز و با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی ۹۷-۹۶ و لزوم هماهنگی و آمادگی بیشتر برای این منظور، جلسات شوراهای نظارت و ارزیابی دانشگاه ها باید تشکیل و اقدامات عنوان شده اجرایی شود.

معرفی خوابگاه های غیردولتی فاقد مجوز به پلیس نظارت براماکن عمومی

براساس این بخشنامه، مجوزهای صادر شده برای خوابگاه های دانشجویی غیردولتی باید بررسی مجدد شود و همچنین مجوز جدید برای خوابگاه های واجد صلاحیت صادر شود. با خوابگاه های غیردولتی فاقد مجوز برخورد قانونی انجام شده و آنها به پلیس نظارت براماکن عمومی معرفی می شوند.

همچنین اطلاع رسانی لازم به دانشجویان در خصوص سکونت در خوابگاه های غیردولتی دارای مجوز ارائه شود. اطلاعات کامل مجوزهای صادر شده در سامانه خوابگاه های غیردولتی صندوق رفاه دانشجویان ثبت شود و همچنین بر خوابگاه های دانشجویی غیردولتی دارای مجوز بازدید و نظارت لازم صورت گرفته و مشکلات احتمالی پیگیری و حل شود.

منبع

 

دیدگاه های شما